SKÁLY A SKALKY NA VYSOČINĚ

 

ČTYŘI PALICE - PRŮVODCE  
(7
30 m n. m)

Aleš Zavadil

Skupina 3 velkých útvarů (Děvín, Paličatá, Tvrz) a jednoho nízkého hřebene (Opomenutá). Zvedají se na JV okraji lesnatého hřbetu V od Křižánek. Složeny jsou z pevné dvojslídné ortoruly.

 A.  PALIČATÁ

Názvy palic odleva – Sfinga, Kobila, Paličák, Bašta.

1. FEŠÁK

2. LEVOBOČEK

3. SCHODY DO NEBE. Přes přev. stěnku na 1. plochý pilíř na Ochoz , stěnou vlevo od černého stropu do trhliny pod další strop (hodiny). Pomocí stupu přes strop k skryté sk. , šikmo v pravo přes 2 sk. přes obrovský převis na římsu a žlábkem na vrchol Sfingy. IV. P.Bořil – M.Schwarz,1968

4. FARAÓN. Jako Schody po pilíři na Ochoz a stěnou pod Černý strop.  Mělkým zářezem v jeho středu pomocí stupu do svislé plotny, jí k.t. ke kr., šikmo dol. a vzhůru na římsu. Po přev. hraně a přev. oblém koni  do plotýnek a na vrchol. V. V.Staněk – A.Špinar, 1963

5. KORSIČAN. Po plotýnce, tupé hrance a koutkem pod strůpek, přes něj přímo na oblé žebro a po něm na Ochoz. Tupou hranou pod 1. roh převisu, vl. od něho pr. částí vhloubení na šikmou plotnu. Po ní vzhůru a dol. po římsičkách a přes převísek na římsu pod převisy. Po ní 3 m dopr. kolem hrany Faraóna  pod přev. spárku, vzhůru přes převis a po římsách na vrchol Sfingy. IV. O.Jelínek – A.Zavadil,1960

6. KORSIKA. Stěnkami na Ochoz, přes převis na plotnu, dopr. od převisu, nahoru a dol. na vrchol Sfingy. III. V.Vorlíček-A.Zavadil,1959

7. KORSO. Zařezem a žlábkem na Ochoz, pod převiskem dol. přes obl. hranu na plošinku hlinité dno kouta a po ostrém žebírku do Štrbiny Jukadlo. Zpestrením je prodloužení po římsách dol. na vrchol Sfingy.  II; A. Zavadil, 1941.

8.  Hřman.   Stěnkou šikmo dol. na řírnsu  a  po  plochém žebru na Ochoz. Pokračováním žebra vzhůru a šikmo dopr. do výklenku Macocha a přes ní do l. stěny Kobyly. Jejím středem na vrcholovou plošinu.  IV. J, a R. Hemanskycl, l. 7.1956.

 Varianta Tomášův převis.  Nad l. převisern šikmo dopr. pod tenkou spárku v mohutných převisech, podél ní přes vzdušný převis na římsu a stěnou vl. od hrany na vrchol Kobyly. V; T. Kastner - J. Mastera, 1979.

9.  Raketa.   Vl. od kuloáru po ostré hraně pod svislou hranu, přes ní překrok dol. a kousek dol. do zářezu a jím na Ochoz. Z římsy 1.okrajem plotny pod převis, 2m T dopr. a kousek dol., vzhůru přes plotýnku a převis (v, t.) k tenkému, ale pevnému lupenu, po něm dopr. do mělkého žlábku a jím na skloněnou plošinku. Stěnkou k 1. hraně obdelníkového bloku Vorvaň. Přes vzdušný převis vzporem na ostrou římsu (koryto), přes další převis zpr. na římsičku Třmínek v koni a přímo po koni na vrchol Kobyly.  IV; R. Antoníček -  M. Lasák, 1957.

10. Stratosféra. Levou polovinou hladké plotny (bez chytání za l. hranu) n. t. do trojúhelníkového výklenku a přes něj na Ochoz. Od kr. T 4m dopr. spodkem plotny přes hranu a vhloubním pod přev. zelený výklenek tvaru V. Přes převis do spodku vyklenku, překrok dopr., vzhůru přes hladký převísek a stěnkou pod pr. okraj obdelníkového bloku Vorvaň. Přes převis dol. na skrytou římsu, stěnou vzhůru a pak trochu dopr. na vrchol. IV+; K. Rücker-Z. Veselý, l. 9. 1955.

11.Zásek.    Metr vpr. od středu kuloáru přes přev. bloky na Ochoz. Stěnkou pod převísek na úpatí dlouhého koutu. Pod převískern překrok dol, a l. zářezem širokého kouta, vyše jeho středem, do tmavého výklenku pod stropem. Šikmo dol. krátkým komínem nad strop a koutem do Štrbiny Zásek (popř. šikmo dol. na Kobylu). III; V. Hron - M. Kazda - V. Zrůst, září 1953.

12. Tovaryš.   Přes převísek na spodek mohutného středního pilíře. Kousek jeho l. bokem, brzy však přímo po hraně nebo těsně vpr, od ní na Kazatelnu. Dále pokračováním pilíře přes v. t. převísek a po žebru na skloněnou plošinku Mozol, pod široký vyklenek ve tvaru V v přev. klenbě. Přes převis n. t. na spodek výklenku a ihned dol. kolem ostré hrany (nebo tiže přímo vzhůru) do zářezu a jím pod vrcholový převis. Přes něj n. t. přímo vzhůru (nebo snadněji zpr.) na okraj plošiny u paty vrcholového balvanu Těžítko. V; J. Krejci - A. Zavadil, 27.9. 1959.

13.Promenáda.  Mělkým koutem asi 4m vzhůru dol. na římsu, vzhůru členitým žebrem a šikmo dol. přes plotýnku pod velikou plotnu. Tou, výše podél zářezu na Kazatelnu. Šikmo dopr. mělkýrn vhloubením a vzhůru po lištách pod hranu ohromné poloodštípnuté plotny. Koutkem zl. na plochý blok, překrok dopr. na hranu zmíněné plotny a po ní na plošinku Viadukt. Koutem kus nahoru, po římse T dol. ke sk. Od ní stěnou vzhůru a šikmo dol. na l. okraj vrcholové plošiny k balvanu Těžítko.  II-III. F. Petruželka (z Kazatelny do štrbiny), 1941.

14. Švihák.  Po hladké plotně šikmo dopr. a vzhůru, přes převísek podél spárky a přes plochý hřbítek na Ochoz. Plotnou pod převísek, přes nij (t.) na úzkou římsu, přes 2. převísek (v.t.) pod žebírko, po něm do kouta pod komínem. N. t. šikmo dol. přes plotnu na l. okraj plošinky Viadukt k Promenádě (nebo obtížněji přímo přes převis). Z Viaduktu přes převísek do l. stěny a ke sk od ní vzhůru stěnou k pr. okraji balvanu Těžítko a nakonec vzporem na jeho temeno. IV+. 0. Jelinek - A. Zavadil, srpen 1960.

15. Kominík.  Členitou stěnkou a vlhkým koutem do výše římsy Ochoz, dalším koutem šikmo dopr., pod stropem dol. na hranu a koutkem pod ohromný visící blok. Krátkým přev. komínem (IV) dol. do plotny, přelez širokým otvorem na Viadukt Promenády a koutem do štrbiny Sedánek. III. j.m. IV; J. Klicnar-Z. Tamchyna, září 1953.

16. Bašta.  Po pravoúhlé hraně a plochém hladkém žebru (t.) na Kazatelnu. Přes kulaté bloky do hlubokého vyklenku, exp. překrok šikmo dol. (t.) na ploch žebro, přímo vzhůru

svislou stěnou po lištách, výše poněkud dol. na hranu a po ní na vrchol. IV; E. Dvořák - V.Krejičíř, 27. 7. 1958.

17.  Riviéra.   Levou hranou velkého odštípnutého bloku na jeho temeno, z něho stěnkou do vhloubení, přes převísky a stěnkou s krystalem na lávku. Dol. přes hranu do zlábku, šikmo dopr. po hraně na římsu (nad ní plochá věžka Verpánek, vhodné stanoviště pro přiroz. jištění). Z římsy podél trhliny k lište s černými krystaly, po ní rukama exp. T dol., dále po dobrých chytech šikmo dol. a meělkým zářezem ve středu vrcholového bloku a přes převísek na vrcholovou plošinu. Hezké je prodIoužit T až na hranu a po ní na vrchol, popř. před hranou přes plochý blok a převis vzhůru. Krásná cesta! III. J. Klicnar-V. Pechoč – B. Zohorna, září 1953.

18. Rejsek.  Středem odštípnutého bloku hladkou stěnkou přes římsu na jeho temeno, stěnkou, mělkým vhloubením a šikmo dopr. zlábkem pod hladkou plotnu. Jejím středem přes oblou lištu k. t. na temeno plotny. V+. P. Sejrek - M. Schwarz, 5. 8. 1966.

19. Maják.   Od paty př. pilíře (členitou stěnkou na Kazatelnu, hladkou stěnkou (t.) na lávku, po hřebínku na plošinu a dole přev. pilířkem (t.) na skloněnou plošinu Verpánku.  Nad námi přev. hladká stěna. Tou nejprve vzhůru (n. t.), potom přes hranu zl. n. t. na plošinu pod vrcholem a přes stupeň na vrchol Bašty. III A1. K. Cídl - 0. Chramosta, 30.7.1961 (stupy).

20. Tonyho komín.   IV+.

21. Simonka.    A1.

22. Pravoboček.  II-III.

 B. TVRZ (skála vyspělých lezců)

Hřebenovitý útvar obloukového půdorysu, 60m dlouhý, svou základnou souvisící s Paličatou, od níž je oddělen širokým Březovým sedlem. (Sestup.) Svislé stěny jsou obráceny k Z až JZ, sestupují středně skloněným svahem a jejich výška se pohybuje od 17m na okrajích do 24m ve střední části, Skála je vesměs pevná, v levé a střední části prostoupena převisy. Cesty jsou lezecky náročné a hodnotné. 

23. Babka.  Po př. hraně pilíře přes oblé bloky do (Červeného kouta pod stropem, zl. přes převis (t.) do stěnky a tou na vrchol.  III-IV. J. Čížková - A. Špinar, 29. 9. 1963.

24.Stopař.  Vyrazným kulatým žebrem přes oblé bloky pod převis, přes něj na široké členité žebro a pod střechovitý převis. Zl. přes něj (v.t.), přes stupeň na temeno žebra a na 1.lávku pod přev. stěnkou. Tou u č. 24 na vrchol věže. IV. J. BodIák-P. Bukáček, 10. 6. 1982.

24. Indián.  Porostlou stěnkon dopr. na žebro, po něm asi 4 m vzhůru, překrok dol. do zlábku a přes přev. blok (t.) pod úzký přev. komín. Jím v. t. kousek vzhůru, dol. na plotýnku a po nich na lávku pod přev. stěnkou. Jejím středem na vrchol. IV. J. Kupová - A. Špinar, 19. 8. 1962.

Colarado.  Vhloubením pod strop, mělkým zářezem přes něj chycením u sk. nebo k. t. (čistě), z kouta přímo vzhůru po sk. přes 2 stropy, přes daIší 2 strůpky a vrcholové plotýnky na hřeben. V A1. P. Sejrek-M. Schwarz, 23. 7. 1966.

25. Arizona. Jako  Colorado  vhloubením  a  přes strop (s chycením nebo čistě), koutem pod daIší strop, dopr. na plotny a po nich podél kouta na vrcholovou plošinu. IV+. P.Sejrek-M. Schwarz, 23. 7. 1966,

26.Žluťas.   VI. od žluté skvrny po pilířku na pr. bok červen plotny, pod stropem T 2 m dol. na hranu, šikmo dol. zářezem v převisu n. t. do ploten a jimi nejprve trochu dopr.

a pak vzhůru (dvoje hodiny) na vrcholovou plošinu, IV. B.Zohorna – J.Sodomka. srpen 1957.

27. Negr.  Stěnkou, lev. ostrým pilířkem (t.) a koutem pod strůpek, v. t. překrok dol. do plotýnky, kolem hranatého bloku do kouta a jím na vrcholovou plošinu. IV+. V.Staněk - A. Špinar. 1964.

28. Medříčan.  Plochým žebrem, přes oblý přev. blok a stěnkou pod oválný strop. Přes něj zl. na plochý hladký pilíř a jeho středem (místy n. t.) na temeno Trubačovy věžky. IV. P. Sejrek - M. Schwarz, 17.7. 1966.

29. Kostrbáč.   Stěnkou do mělkého výklenku, přes pr. bok přev. bloku do hlinitého vhloubení a jeho středem po výrazných pilířích a plotýnce do zářezu v plošině.  II. A.Jajtner - A. Zavadil, 15.4. 1956.

 HLINECKÁ VĚŽ

Ústřední a nejmohutnější tvar Tvrze, 17 m široká a 24 m vysoká. Její pevná skála má okrově hnědou barvu. V 1. boku a na spodcích je prostoupena převisy. Jejími stěnami vedou nejhodnotnější cesty celé skupiny. Svými tvary a zejmna svým profilem, jenž je zakončen přev. vrcholovým blokem Frygická čapka, náleží k nejkrásnějším skalním útvarům Žďárských vrchů.   První cesty na této věži vytýčiIi a vylezli převážně horolezci z Hlinska,  odtud její název.

30. Strmina.   Vhloubením na pilířek, přes převis zl. do kouta a z něho podél pukliny v červené plotně na plošinu vl. od vrcholu. III+ . V. Vorlíček - A. Zavadil, 26. 10. 1959.

31.  Peteho koutek.   Přev. trhlinou pod přev. kout, jím n. t. do mělkého vhloubení a na malou plošinku (jišt.). Zpět do vhloubení, jím a zářezem pod vrcholový převis a přes něj zpr. navrchol. V A1. P.Bořil - F.Jaroš.28,10.1969.

32. Starý Keyrum.   2 m vl. od tmavého kouta členitou hranou vzhůru, pak dopr. do zářezu a šikmo dopr. plotnou na ostrou hranu. Po ní do hladkého zářezu, jím n. t. na římsu a po ní dol. na kazatelnu (st.). Mírně přev. koutem asi 5 m vzhůru ke kr. (nahoře n. t.), překrok dopr. přes hladké žebro, plotnou vzhůru pod velký strop, pod ním T dopr. po lištách a vpr. od stropu vlez na plošinu pod vrcholovým blokem.  IV+. D. Hofírek-B.Zohorna, 11.9.1955.

Keyrum.  Pr.přev.koutem do zářezu (A.Zavadil,1959),jím asi 2 m vzhůru, plotnou šikmo dopr. na ostrou hranu a zářezem n. t. na římsu. Pokračováním zářezu přes římsičku vzhůru, přes oblý převísek (v. t.) poněkud dopr. do mělkého zářezu, jím kousek vzhůru, pak plotnou pod mohutný strop a T dopr. na podvrcholovou plošinu.  IV +, F. Jaroš a druh, podzim 1973.

Frygická čapka.   V+. J. Gryc  - Kuten, 1970.

33. Zajoch.  Po výrazném žebírku pod převisy, šikmo dopr. přes přev. blok pod zářez, jím vzhůru pod trojúhelníkový strop. Šikmo dopr. do mělkého vhloubení, jím vzhůru a mělkým zářezem kousek dol., pak šikmo dopr. po lištách přes ploché břicho a vzhůru plotnou na střed plošiny. Krásná cesta! IV. D. Boháč - J.Braun - Z.Roušar, 15.9.1963.

34.  Nedokončená.  Členitou stěnkou a k.t. přes převísek do hladké plotny ke kr. Přev. koutem n. t. na oblou římsu, dol. do kouta pod strůpkem a koutem vzhůru pod druhý strop. N. t. šikmo dopr. do plotny a vzhůru do hladkého zářezu. N. t. dol. na ploch pilířek a pak stále mírně dopr. plotnou na spodní plošinu. V+. J. Sušil - A.Jílek po druhý strop,

1963; P. Sejrek - M. Schwarz dokončení, 14. 5. 1967.

Nelomená.   Koutem do vyklenku a šikmo dopr. na temeno pilířku. Dol. přes přev. blok do hlubokého zářezu, přes převísek do hlubokého vyklenku, n.t. přes hladký převis na římsu Lomenice a šikmo dopr. po plochém pilíři na podvrcholovou plošinu. V. J. Brych -F. Trefulka, 2. 10. 1977.

Abraham.  Jako Nelomená do hlubokého zářezu. Z něho dopr. na pilíř a jeho středem přes vhloubení na temeno pilíře. Přev. hranou na okraj horní plošiny.  V. J. Brych – P.Brych, léto 1980.

35. Lomenice.   Plochým pilířkem (tzv,  Tondův pilířek - A. Spinar, 1964) na jeho temeno a šikmo dopr. po římsách pod svislou stěnku. Jí vzhůru téměř do výše vyklenku vpr., v. t. překrok na jeho dno. Vzhůru přes převísek a koutem šikmo dopr. pod přev. hranu. Pod ní překrok dol., kousek dol. na římsu a po ní T několik metrů dol., až se zúží v lištu. Vzhůru k odštěpkům a mělkým zářezem na okraj plošiny pod vrcholem. IV. J.Sodomka - Z. Vesely - B. Zohorna, červen 1954.

 JAVOROVA STENA

37. Očistec.   Vlhkým členitým vhloubením pod pr. mělkou spárku, ústící do výklenku Lomenice. Po spárce n. t. do vyklenku, přes převísek a koutem pod přev. komínek, jím na terásku. V. P. BořiI - A. Zavadil, 13. 8. 1968.

38. Jalovec.  Přes nápadný tmavý výklenek a hranaté bloky pod výrazné zářezy. Jim (v. t.) nebo snadněji zelenou plotnou vpr. pod přev, odštípnuté bloky, po nich a přes převísek do koutku vl. od Jalovcovy věže a jím na terasu. IV. Z. Roušar - B. Zohorna, 1963.

39. Ztracená.  Přes přev. stupeň do členitého vhloubení, jím a přes přev. bloky na spodek veliké plotny. Jí kousek šikmo dopr. a pak vzhůru (v. t.) pod věžkou a těsně vpr. od plochého vrcholového bloku na 1. okraj spodní plošiny.  IV. Z. Roušar - J. Vacek, podzim 1964.

40. Kartotéka.  Těsně vl. od oblého pilířku koutkem přes široký pilířek, hladkou stěnku a strůpek pod velký přev. blok. Přes něj k. t. vzhůru (popř. pomocí stupu) do velké plotny,   vzhůru a mírně dopr.  na dolní  plošinu. V.  P.Bořil - A.Špinar, 21.4.1968.

41. Javorák.  Plochým piliřkem a přes převísek do hlubokého vyklenku. Šikmo dopr. přes hranaté žebro pod převísek, přes nej dol. do vyklenku, podél 1. ze 2 spárek do stěnky a tou vzhůru na dolní plošinu.

Varianta Žebro.  Po hranatém žebru vzhůru na věžku s velkou žlutou skvrnou, z ní do vyklenku a dále normálně. III. Z. Roušar - J. Vacek, léto 1963.

42. Matylda.  Z plochého stupínku vzhůru mělce členitou stěnou, nahoře šikmo dol. pod 1. vyběžek mohutného stropu. Přes něj (uzel do spáry) n. t. vzhůru a šikmo dopr. do vhloubení. Přev. stěnkou vl. od stropu (namáhavý) pod vrcholový převísek a přes něj zpr. na pr. okraj plošiny. IV. J. Braun - J.  Sodomka,  1964.

43. Pavouk.  V pr. polovině plotny na skloněnou římsu, z ní po jemných chytech šikmo dol. přes oblý růžek do horní plotýnky, přes ní pomocí kapsy a odštepku na skloněnou plošinku a po stupních na hřeben. V. P. Fiala-J. Vostrčil, léto 1980.

 C. Děvín (skála houževnatých Iezců)

Mohutný široký masív s rozčleněnou Z stěnou a přev. JV stěnou.

44. Veverka.  - III.

     Večerka.  - III.

45. Severka.   - III.

 

claudiusbuh@seznam.cz