Všeradov 

Vesnice Všeradov měla v historii výsadu samostatné rychty, která spadala pod panství Nazavrchy (Nasavrky). V 15. století se společně s Rváčovem uvádí mezi dědinami patřící k panství žumberskému. Nejstarší zprávy o obci pocházejí z roku 1487. Než byl připojen Všeradov k panství nazavršskému, do kterého patřil až do roku 1848, měnila se jeho vrchnost velmi často. Nejstaršími známými držiteli Žumberského panství byli ve 14.století páni z Boskovic. Okolo roku 1415 to byli Kavalcové z Žumberka (a z Lipoltic). Jan z tohoto rodu se roku 1415 připojil k protestu českých pánů proti upálení Mistra Husa. Dalšími pány byli Mikuláš Bochovec z Buchova, Mikuláš z Holohlav, Mikuláš Trčka z Lípy, Matyáš Sálava z Lípy a Jindřich Haugvic z Biskupic, Janovští ze Soutic a další. Jméno Všeradov pochází od osobního jména Všerad. V historii bylo komoleno a poněmčováno - Wšeradow, Wscheradow, Wsseradow nebo Wscheratow. Sousední osady Milesimov a Jasné Pole vznikly až mnohem později. Založeny byly v 18. století. Všeradov je ves s okrouhlou návsí uprostřed a moderními domy a ulicemi na okrajích. Okraj návsi je tvořen starými roubenými i zděnými chalupami s prvky lidové architektury. Některé domy patří k nejstarším dochovalým roubeným stavením regionu. Ve středu návesního prostoru byly vysazeny dnes už mohutné stromy, chránící křížek. 

Jasné Pole je malá osada, která leží v malebném údolíčku uprostřed polí, luk a lesů. Malým údolím teče potok Slubice, vytékající z nedalekého rybníka Januš. Podél potoka vede i železniční trať. Jasné Pole se dříve jmenovalo podle svého zakladatele Schonfeld. Dochovalo se tu mnoho venkovských staveb. Osada Milesimov, která leží v těsné blízkosti Všeradova, byla založena Garettem z Millesima. Odtud pochází také její jméno. V katastru obce Všeradov se nachází mimo jiné i lidová technická památka Králova Pila. Původně to byl roubený mlýn na obilí spojený s pilou jednuškou. První zmínky o pile pocházejí již ze 14. století. Dnes žije v obci 150 obyvatel. Do katastru obce patří mimo obce Všeradov také osady Jasné Pole a Milesimov o celkové výměře 509 ha.
Všeradov leží na plošině v nadmořské výšce 572 metrů. V blízkosti protéká Dlouhý potok, jeden z přítoků Chrudimky a Barchanecký potok, který protéká nedalekým rybníkem Januš. Mezi zajímavosti v okolí obce patří především rybníky Januš a Dlouhý. Několik kilometrů severně leží komplex několika osad s ukázkami lidové architektury nazvaný Vysočina, patří sem hlavně Veselý Kopec, Možděnice, Svobodné Hamry a Dřevíkov. Všeradov leží u místní silnice nedaleko křižovatky se státní silnicí č.37 vedoucí z Trhové Kamenice do Ždírce nad Doubravou. 

 

Základní statistické údaje o obci
 

obec  Všeradov  
katastrální území  Jasné Pole, Milesimov, Všeradov  
počet obyvatel  150  
první písemná zmínka  1487  
nadmořská výška  572 m n.m.  
celková rozloha obce  509 ha  

 

Profil nadmořských výšek regionu

 
Bojanov

 428m

Dědová

 658m 

Hamry

 585m 

Herálec

 642m 

Hlinsko

 580m 

Hodonín

 530m 

Holetín

 540m 

Horní Bradlo

 510m 

Chlumětín

 667m 

Jeníkov

648m 

Kameničky

 625m 

Kladno

 601m 

Krásné

 614m 

Krouna

 560m 

Pokřikov

 497m 

Raná

 485m 

Studnice

 624m 

Svratka

 632m 

Svratouch

 665m 

Tisovec

 437m 

Trhová Kamenice

 535m 

Včelákov

 493m 

Vítanov

 548m 

Vojtěchov

 528m 

Vortová

 612m 

Všeradov

 572m 

Vysočina

 556m 

 

Rozlohy jednotlivých obcí regionu

 
Dědová

390ha

Kladno

426ha 

Pokřikov

485ha

Všeradov

509ha 

Jeníkov

582ha

Tisovec

596ha

Vítanov

 652ha

Chlumětín

 665ha

Hodonín

 696ha

Hamry

 704ha

Raná

 704ha

Vojtěchov

 713ha

Krásné

 726ha

Kameničky

 783ha

Holetín

 1066ha

Vortová

 1214ha

Svratouch

 1271ha

Včelákov

 1355ha

Svratka

 1451ha

Studnice

 1571ha

Bojanov

 1781ha

Vysočina

 1788ha

Horní Bradlo

 2033ha

Trhová Kamenice

 2038ha

Herálec

 2385ha

Hlinsko

 2426ha

Krouna

 3438ha